Ερώτημα για Αναθέσεις

ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

Το υπ’ αριθμον πρωτοκόλλου 708/02-01-2018 Αναπάντητο Ερώτημα μας

Σχετικά με ερωτήματα που έχουμε θέσει προς την Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α.

Οι Συνδικαλιστικές Διώξεις συνεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α.

Απολογισμός Εκλογών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΕΦΚΑ

Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΕΦΚΑ

Επίσκεψη Κλιμακίου της Παράταξης μας σε Υποκαταστήματα της Περιφέρειας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Scroll To Top