Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΕΦΚΑ

Επίσκεψη Κλιμακίου της Παράταξης μας σε Υποκαταστήματα της Περιφέρειας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συμπεράσματα βάση των πρόσφατων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία και των προβλημάτων που προέκυψαν από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.

Πνοή Αλλαγής στο Δ.Σ. του ΣΕ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αττικής και Νήσων

Εκλογές Υπηρεσιακού Συμβουλίου 2016

Σχετικά με την Πρόσφατη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αττικής και Νήσων

Η Σύνθεση του Δ.Σ. του Σ.Ε. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αττικής και Νήσων

Εκλογή στο Δ.Σ. του ΣΕ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αττικής και Νήσων

Scroll To Top